โครงการติดตั้งอุปรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย(ฺBITEC)