ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกหนัง

         ทางบริษัท ได้รับการว่าจ้างให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานฟอกหนังแห่งหนึ่ง ย่านบางปู 

เพื่อรองรับน้ำเสียปริมาณ 3000 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม unit operation ต่างๆ

เช่น

1. เพิ่ม Static Mixer เพื่อกวนสารเคมีแทน Rapid Mixing Tank ก่อนเข้าระบบ

2. เพิ่มขนาดของบ่อกวนช้าให้ใหญ่ขึ้น และ เพิ่มปริมาณชุดสูบจ่ายสารเคมี

3. ปรับปรุงบ่อตกตะกอน 

4. เพิ่ม ชุดกวนเร็วและกวนช้า อีก 1 ชุด 

5.เพิ่มชุด DAF (คอนกรีต)

6. เปลี่ยนจากระบบเติมอากาศ เป็น ระบบ SBR (Sequence Batch Reactor)

7. ทำการตัดต่อท่อและเดินเดินท่อหลายจุด
ท่อที่ใช้ในโครงการเป็นท่อ BSP 6",  PVC 1", 12" , UPVC 1" , HDPE 6",12"   

8. เพิ่มตู้คอนโทรลระบบ 1 ใบ

 

   

บ่อ DAF คอนกรีต พร้อมชุดกวาด scum

   

SBR บ่อ A 

 

SBR บ่อ B

Contact Information

  •  บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด
  • Address: 99/44 ซ.สุภาพงษ์1 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250           
  • Tel : 080-919-6936 
  • Email 1:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email 2:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://www.tec1995.com

MAP

About TEC

บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด

ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุง

ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็น

ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง

สำหรับโรงงาน ,ระบบบำบัดสำเร็จสำหรับครัวเรือน