โครงการติดตั้งระบบหมุนเวียนคณโฑ

โครงการติดตั้งระบบหมุนเวียนคณโท

ระบบหมุนเวียนคณโฑ เป็นระบบที่สร้างเพื่อทำให้เกิดระบบหมุนเวียนน้ำให้กับระบบน้ำพุซึ่งมีอยู่แล้ว

โดยจะมีการนำน้ำบางส่วนมาบำบัดโดยใช้ถังกรองทราย และระบบทั้งหมดถูกควบคุมโดย TIMER

ซึ่งติดตั้งอยู่ในตู้คอนโทรล ซึ่งหากระบบเกิดความผิดปกติ ก็จะไปแสดงสถานะที่ TOWER LIGHT เช่นกัน

 

  

Contact Information

  •  บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด
  • Address: 99/44 ซ.สุภาพงษ์1 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250           
  • Tel : 080-919-6936 
  • Email 1:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email 2:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://www.tec1995.com

MAP

About TEC

บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด

ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุง

ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็น

ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง

สำหรับโรงงาน ,ระบบบำบัดสำเร็จสำหรับครัวเรือน