โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ

CAPACITY 80 CMD

การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ เป็นการสร้างแบบ TURN KEY

คือ ทั้งออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้างบ่อคอนกรีต จัดหาและ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  เดินระบบท่อ PVC และระบบไฟฟ้า

 

     

      

       

Contact Information

  •  บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด
  • Address: 99/44 ซ.สุภาพงษ์1 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250           
  • Tel : 080-919-6936 
  • Email 1:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email 2:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://www.tec1995.com

MAP

About TEC

บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด

ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุง

ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็น

ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง

สำหรับโรงงาน ,ระบบบำบัดสำเร็จสำหรับครัวเรือน