โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ(บ้านโล่งแจ้ง ประเทศลาว)

WATER TREATMENT SYSTEM 10 CMH  

OPERTION UNIT : FILTRATION

 

ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

โดยนำน้ำบาดาลมาผ่านกระบวนการกรอง เติมคลอรีน และนำไปเก็บเพื่อแจกจ่ายต่อไป

ในตอนแรก ออกแบบเป็นระบบ manual แต่ลูกค้าต้องการความสะดวกในการใช้งาน

จึงเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติแทน

 

    

     

 

   

  

Contact Information

  •  บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด
  • Address: 99/44 ซ.สุภาพงษ์1 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250           
  • Tel : 080-919-6936 
  • Email 1:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email 2:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://www.tec1995.com

MAP

About TEC

บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด

ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุง

ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็น

ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง

สำหรับโรงงาน ,ระบบบำบัดสำเร็จสำหรับครัวเรือน