โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเพื่อการซักล้าง

โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเพื่อการซักล้าง

ทางโรงแรมมีปัญหาเรื่องคุณภาพของผ้าที่ผ่านการซักจากโรงซักรีดมีสีเหลือง

จากการตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเฉวงรีเจนท์แจ้งว่าระบบผลิตน้ำใช้

ได้นำเอาน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อมาใช้ในการซักล้าง

จึงทำการเก็บน้ำตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์ พบว่า...

คุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ได้มีค่าพารามิเตอร์ที่เกินกว่ามาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่่ต้องปรับปรุง อยู่ 4 ตัว คือ

1. ความขุ่น

2. ค่าเหล็ก

3. กลิ่นและสี

4. ความกระด้าง

ซึ่งแก้ไขโดยการติดตั้งระบบกรองน้ำแบบต่างๆ เพื่อประบปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

Contact Information

  •  บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด
  • Address: 99/44 ซ.สุภาพงษ์1 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250           
  • Tel : 080-919-6936 
  • Email 1:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email 2:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://www.tec1995.com

MAP

About TEC

บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด

ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุง

ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็น

ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง

สำหรับโรงงาน ,ระบบบำบัดสำเร็จสำหรับครัวเรือน