โครงการติดตั้งระบบสูบส่งไปยังระบบสปริงเกอร์

งานติดตั้งระบบสูบส่งไปยังระบบสปริงงเกอร์

เป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยปั้มน้ำ ระบบกรองทราย และระบบท่อHDPE และวาล์ว

ซึ่งมีการจะใช้ระบบ RAIN SENSOR เข้ามาควบคุมการทำงานของระบบอีกขั้นหนึ่ง

และังมีการเพิ่ม TOWER LIGHT เพื่อแสดงสถานะของระบบอีกด้วย

 

Contact Information

  •  บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด
  • Address: 99/44 ซ.สุภาพงษ์1 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250           
  • Tel : 080-919-6936 
  • Email 1:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email 2:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://www.tec1995.com

MAP

About TEC

บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด

ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุง

ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็น

ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง

สำหรับโรงงาน ,ระบบบำบัดสำเร็จสำหรับครัวเรือน