โครงการติดตั้งระบบสูบส่งไปยังระบบสปริงเกอร์

งานติดตั้งระบบสูบส่งไปยังระบบสปริงงเกอร์

เป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยปั้มน้ำ ระบบกรองทราย และระบบท่อHDPE และวาล์ว

ซึ่งมีการจะใช้ระบบ RAIN SENSOR เข้ามาควบคุมการทำงานของระบบอีกขั้นหนึ่ง

และังมีการเพิ่ม TOWER LIGHT เพื่อแสดงสถานะของระบบอีกด้วย